АБВ се прекланя пред българските учители, с поздрав за техния празник

Facebook Twitter

ПП АБВ поздравява българските учители по случай международния ден на учителя. Вярваме, че всички учители заслужават достойно заплащане и уважение, защото развитието на обществото зависи от труда им и ще продължаваме да се борим, за да го постигнем.


За съжаление проблемите в сферата на образованието продължават да се увеличават:
⛔️Непривлекателност на учителската професия за младите хора. ⛔️Неангажираност на родителите в учебния процес. ⛔️Липса на връзка между средното образование и бизнеса. ⛔️Висок процент ученици отпаднали от образователната система. ⛔️Обидно заплащане. ⛔️Липса на авторитет на професията.

Необходим е нов модел на образование и професионална подготовка, който да обвърже образователната система с новата структура на икономиката и икономическия растеж.
✅ Подобряване на статуса, квалификацията и заплащането на българските учители;
✅ Бюджетът на училищното образование да достигне 5% от БВП;
✅ Ефективни стимули и санкции срещу фиктивното посещаване на училище;
✅ Цифровизация на учебниците и учебните пособия;
✅ Въвеждане на дуалната система за професионално образование;
✅ Стимулиране на педагогическото образование, с цел привличане на повече млади хора в системата;
✅ Насърчаване на партньорството с предприятия за предоставяне на стипендии по време на стаж, данъчни облекчения;
✅ Борба срещу безотговорното родителство, чрез обвързване на образователната политика със социалната. Ако родителите са безотговорни и не пращат децата си на училище и детска градина, не трябва получават социални помощи.
✅ Промяна на финансирането на училищата чрез диференциране на делегирани бюджети – една част да отива за ученици, а друга за материална база и заплати, без двете да зависят една от друга;
✅ Отмяна на публичното финансиране за частни училища и пренасочването на тези средства към държавните;
✅ Развитие на доброволчеството в образователната система, чрез активно включване на млади хора и младежки организации в процеса на гражданско образование, застъпване на метода "младите хора обучават младежи";
✅ Подпомогне на политиките, свързани с българската идентичност и развитието и грижата към младите хора, с цел формиране на нова ценностна нагласа в младите хора;
✅ Намаляване на ДДС върху учебниците.
 

Това са мерките, които АБВ отстоява повече от 5 години и ще продължава да работи за тяхното реализиране.

Хубав празник!

Пламена Заячка

Председател на АБВ-Младежи,

член на ръководството на АБВ

Публикувано на 05.10.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Представители на ПП АБВ поднесоха цветя на паметника на Васил Левски

АБВ България

Предстои третият Национален футболен турнир, иницииран от младежката организация на ПП АБВ

АБВ България

Любомира Ганчева: Четвъртият международен енергиен форум, организиран от ПП АБВ, е не само най-силният, но и най-силното енергийно събитие в страната

АБВ България

Румен Петков: ПП АБВ продължава дискусията за гарантиране на честни избори

АБВ България

Румен Петков призова бруталният междуинституционален политически език за бъде загърбен


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни