АБВ се прекланя пред българските учители, с поздрав за техния празник

Facebook Twitter

ПП АБВ поздравява българските учители по случай международния ден на учителя. Вярваме, че всички учители заслужават достойно заплащане и уважение, защото развитието на обществото зависи от труда им и ще продължаваме да се борим, за да го постигнем.


За съжаление проблемите в сферата на образованието продължават да се увеличават:
⛔️Непривлекателност на учителската професия за младите хора. ⛔️Неангажираност на родителите в учебния процес. ⛔️Липса на връзка между средното образование и бизнеса. ⛔️Висок процент ученици отпаднали от образователната система. ⛔️Обидно заплащане. ⛔️Липса на авторитет на професията.

Необходим е нов модел на образование и професионална подготовка, който да обвърже образователната система с новата структура на икономиката и икономическия растеж.
✅ Подобряване на статуса, квалификацията и заплащането на българските учители;
✅ Бюджетът на училищното образование да достигне 5% от БВП;
✅ Ефективни стимули и санкции срещу фиктивното посещаване на училище;
✅ Цифровизация на учебниците и учебните пособия;
✅ Въвеждане на дуалната система за професионално образование;
✅ Стимулиране на педагогическото образование, с цел привличане на повече млади хора в системата;
✅ Насърчаване на партньорството с предприятия за предоставяне на стипендии по време на стаж, данъчни облекчения;
✅ Борба срещу безотговорното родителство, чрез обвързване на образователната политика със социалната. Ако родителите са безотговорни и не пращат децата си на училище и детска градина, не трябва получават социални помощи.
✅ Промяна на финансирането на училищата чрез диференциране на делегирани бюджети – една част да отива за ученици, а друга за материална база и заплати, без двете да зависят една от друга;
✅ Отмяна на публичното финансиране за частни училища и пренасочването на тези средства към държавните;
✅ Развитие на доброволчеството в образователната система, чрез активно включване на млади хора и младежки организации в процеса на гражданско образование, застъпване на метода "младите хора обучават младежи";
✅ Подпомогне на политиките, свързани с българската идентичност и развитието и грижата към младите хора, с цел формиране на нова ценностна нагласа в младите хора;
✅ Намаляване на ДДС върху учебниците.
 

Това са мерките, които АБВ отстоява повече от 5 години и ще продължава да работи за тяхното реализиране.

Хубав празник!

Пламена Заячка

Председател на АБВ-Младежи,

член на ръководството на АБВ

Публикувано на 05.10.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Любомира Ганчева: Проектът за енергийна стратегия до 2030 г. в този му вид е предателство на националния интерес

АБВ България

Владимир Маринов изрази серия от съмнения по проведените частични и нови избори за местни органи на самоуправление

АБВ България

Румен Петков: На конгреса на БСП отсъстваха базови теми за бъдещето на България

АБВ България

Любомира Ганчева: Настояваме за енергийна независимост, но не трябва да се търси диверсификация, когато цената е по-висока

АБВ България

Румен Петков: Изгонването на руските дипломати е стремеж на премиера Бойко Борисов в така наречената антируска вълна да каже, че громи русизма


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни