СТАНОВИЩЕ НА ПП АБВ по увеличаване на военното присъствие и нови военни структури в района на Черно море

Facebook Twitter

Още в началото на 2015 г., а след това и през м. юни 2016 г., ПП АБВ внесе в Народното съб­ра­ние проект на Декларация с подобно съдържание, който да бъде приет от Пар­ла­мента и който за съжаление изобщо не достигна до пленарна зала. Но независимо от това ПП АБВ по­следователно отстоява и продължава да отстоява залегналите в него позиции, а именно, че

 • България трябва да работи последователно за опазване и повишаване сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион, а и в целия свят;
 • България трябва да е готова и способна активно да участва във формирането и провеждането на общи позиции и политики в областта на сигурността и отбраната и, в частност, нейното регионално измерение, както и да подкрепя всички усилия за нормализиране и стабилизиране на обстановката в района;
 • България трябва да се стреми да постигне сигурността за страната ни и региона не чрез допълнително въоръжаване и инфраструктура, а основно чрез мирна, конструктивна активна външна политика и инициативи;
 • И ЕС, и НАТО трябва да възстановят диалога с Русия и тя пълноценно да бъде привлечена като нераз­делна част от международната система за сигурност, в изработването на съгласувани мерки и предприемането на съвместни действия в борбата против настъплението на радикалния ислям и международния тероризъм, в регулирането на различни кризи и конфликти по света, в усилията за неразпространение на оръжия за масово поразяване и др. И този призив вече започва да се чува от много от нашите съюзници и партньори и в двете организации;
 • При засилването на глобалната конфронтация България бе следвало да работи не само за възстановяване на диалога между т. нар. „големи“, но и на базата на предишния си опит в регионалните инициативи и формати да стане отново движеща сила и да се опита да даде своя принос в нови, актуални и реалистични инициативи за мир и разоръжаване в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

 

Напоследък обаче с безпокойство и загриженост наблюдаваме тревожни тенденции:

 • непрекъснато увеличаване на военните бюджети, включително и на българския, което води до задълбочаване на напрежението и надпревара във въоръжаването между страните от НАТО в Черноморския басейн, вместо насочването на тези средства към подобряване жизненото равнище на народите
 • прекратяване, и то едностранно, на важни договори в областта на разоръжаването, с което опасността от военен сблъсък в Черноморския регион, а и в Европа, все повече нарастват;
 • военно противопоставяне в региона, включително чрез изграждането на нова военна инфраструктура и военни формирования и разполагането на все повече оръжия, въоръжени сили и комуникационни структури
 • насаждане на измислени и въображаеми заплахи и лансиране на инициативи, които вместо да успокояват усложняват и напрягат обстановката и че рисковете за Бъл­га­рия произтичат  именно от тази конфронтация, а не от директни действия на Русия.

 

Поради това ПП „АБВ”

 • категорично е против изграждането на нова военна инфраструктура и военни формирования, включително нови координационни структури, както и разполагането на оръжия и въоръжени сили и не приема територията на България да бъде използвана за такива цели;
 • подчертава все по-нарастващата необходимост от предотвратяване на напрежението и надпреварата във въоръжаването и съхраняване на стабилността и добросъседските отношения с държавите от региона.
 • категорично се противопоставя на увеличаване на военните учения и продължава да отстоява позицията, че Черно море трябва да остане място за туризъм и сътрудничество между държавите в региона, а не място за военна конфронтация и насаждане на напрежение;
 • предпочита България да не е сред „отличниците” по разходи за въоръжаване в НАТО, а смята, че тези средства трябва да се инвестират в икономическото ни развитие, здравеопазване и образование.

 

ПП АБВ НАСТОЯВА:

 • правителството, както министър-председателят, така и министърът на отбраната, да дадат ясни и еднозначни отговори за ангажиментите, които са поети, особено за тези при посещението на министър –председателя в САЩ;
 • управляващите да не заобикалят Народното събрание и президента и да поемат ан­га­жи­менти, за които когато хората научат ще бъде късно да се предотвратят последствията

 

ПРИЗОВАВАМЕ всички разумно и здравомислещи граждани, организации и политически сили

 • да се противопоставим ясно, открито и категорично на въвличането на България в неясни за широката българска общественост договорености,
 • да не разрешаваме насаждане на конфронтация и да създаваме условия за увеличаване на напрежението в региона, и в частност в Черно море;
 • да не допускаме превръщането на Черно море в „бойно поле”, а съвместните во­ен­ни дейности с нашите партньори от НАТО да служат единствено като средство за по­ви­шаване на отбранителната способност на страната ни и повишаването на опе­ра­тив­ната съвместимост на българските въоръжени сили с въоръжените сили на съюзниците ни.
 • всички тези действия трябва да се осъществяват на основата на зачитане на интересите, суверенитета и законите на Република България и на целите и принципите на Устава на ООН и да не е насочено против други страни.

 

ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на 01.12.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Честит рожден ден на Народната библиотека „Св.св Кирил и Методий“

АБВ България

КУЛТУРЕН КЛУБ АБВ представи поетесата Надежда Захариева

АБВ България

Д-р Пламена Заячка участва в международна младежка среща, организирана от Куба

АБВ България

Владимир Маринов по ЕВРОКОМ: Ако затваряме цели сектори с лекота, защо не го направихме преди месец?

АБВ България

Проф. Любомир Халачев: Приказката за трите прасенца или как се борихме с мишата популация


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни