СТАНОВИЩЕ НА ПП АБВ по увеличаване на военното присъствие и нови военни структури в района на Черно море

Facebook Twitter

Още в началото на 2015 г., а след това и през м. юни 2016 г., ПП АБВ внесе в Народното съб­ра­ние проект на Декларация с подобно съдържание, който да бъде приет от Пар­ла­мента и който за съжаление изобщо не достигна до пленарна зала. Но независимо от това ПП АБВ по­следователно отстоява и продължава да отстоява залегналите в него позиции, а именно, че

 • България трябва да работи последователно за опазване и повишаване сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион, а и в целия свят;
 • България трябва да е готова и способна активно да участва във формирането и провеждането на общи позиции и политики в областта на сигурността и отбраната и, в частност, нейното регионално измерение, както и да подкрепя всички усилия за нормализиране и стабилизиране на обстановката в района;
 • България трябва да се стреми да постигне сигурността за страната ни и региона не чрез допълнително въоръжаване и инфраструктура, а основно чрез мирна, конструктивна активна външна политика и инициативи;
 • И ЕС, и НАТО трябва да възстановят диалога с Русия и тя пълноценно да бъде привлечена като нераз­делна част от международната система за сигурност, в изработването на съгласувани мерки и предприемането на съвместни действия в борбата против настъплението на радикалния ислям и международния тероризъм, в регулирането на различни кризи и конфликти по света, в усилията за неразпространение на оръжия за масово поразяване и др. И този призив вече започва да се чува от много от нашите съюзници и партньори и в двете организации;
 • При засилването на глобалната конфронтация България бе следвало да работи не само за възстановяване на диалога между т. нар. „големи“, но и на базата на предишния си опит в регионалните инициативи и формати да стане отново движеща сила и да се опита да даде своя принос в нови, актуални и реалистични инициативи за мир и разоръжаване в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

 

Напоследък обаче с безпокойство и загриженост наблюдаваме тревожни тенденции:

 • непрекъснато увеличаване на военните бюджети, включително и на българския, което води до задълбочаване на напрежението и надпревара във въоръжаването между страните от НАТО в Черноморския басейн, вместо насочването на тези средства към подобряване жизненото равнище на народите
 • прекратяване, и то едностранно, на важни договори в областта на разоръжаването, с което опасността от военен сблъсък в Черноморския регион, а и в Европа, все повече нарастват;
 • военно противопоставяне в региона, включително чрез изграждането на нова военна инфраструктура и военни формирования и разполагането на все повече оръжия, въоръжени сили и комуникационни структури
 • насаждане на измислени и въображаеми заплахи и лансиране на инициативи, които вместо да успокояват усложняват и напрягат обстановката и че рисковете за Бъл­га­рия произтичат  именно от тази конфронтация, а не от директни действия на Русия.

 

Поради това ПП „АБВ”

 • категорично е против изграждането на нова военна инфраструктура и военни формирования, включително нови координационни структури, както и разполагането на оръжия и въоръжени сили и не приема територията на България да бъде използвана за такива цели;
 • подчертава все по-нарастващата необходимост от предотвратяване на напрежението и надпреварата във въоръжаването и съхраняване на стабилността и добросъседските отношения с държавите от региона.
 • категорично се противопоставя на увеличаване на военните учения и продължава да отстоява позицията, че Черно море трябва да остане място за туризъм и сътрудничество между държавите в региона, а не място за военна конфронтация и насаждане на напрежение;
 • предпочита България да не е сред „отличниците” по разходи за въоръжаване в НАТО, а смята, че тези средства трябва да се инвестират в икономическото ни развитие, здравеопазване и образование.

 

ПП АБВ НАСТОЯВА:

 • правителството, както министър-председателят, така и министърът на отбраната, да дадат ясни и еднозначни отговори за ангажиментите, които са поети, особено за тези при посещението на министър –председателя в САЩ;
 • управляващите да не заобикалят Народното събрание и президента и да поемат ан­га­жи­менти, за които когато хората научат ще бъде късно да се предотвратят последствията

 

ПРИЗОВАВАМЕ всички разумно и здравомислещи граждани, организации и политически сили

 • да се противопоставим ясно, открито и категорично на въвличането на България в неясни за широката българска общественост договорености,
 • да не разрешаваме насаждане на конфронтация и да създаваме условия за увеличаване на напрежението в региона, и в частност в Черно море;
 • да не допускаме превръщането на Черно море в „бойно поле”, а съвместните во­ен­ни дейности с нашите партньори от НАТО да служат единствено като средство за по­ви­шаване на отбранителната способност на страната ни и повишаването на опе­ра­тив­ната съвместимост на българските въоръжени сили с въоръжените сили на съюзниците ни.
 • всички тези действия трябва да се осъществяват на основата на зачитане на интересите, суверенитета и законите на Република България и на целите и принципите на Устава на ООН и да не е насочено против други страни.

 

ПП „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на 01.12.2019 г.    

Последни публикации

АБВ България

Представители на ПП АБВ поднесоха цветя на паметника на Васил Левски

АБВ България

Предстои третият Национален футболен турнир, иницииран от младежката организация на ПП АБВ

АБВ България

Любомира Ганчева: Четвъртият международен енергиен форум, организиран от ПП АБВ, е не само най-силният, но и най-силното енергийно събитие в страната

АБВ България

Румен Петков: ПП АБВ продължава дискусията за гарантиране на честни избори

АБВ България

Румен Петков призова бруталният междуинституционален политически език за бъде загърбен


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни