ПП АБВ внесе питане до Министерството на енергетика във връзка с информация за смяна на собственост и преобразуване на концесионера на Галата

Facebook Twitter

Писмото е провокирано от наличие на общодостъпна публична информация за смяна на собственост на компания, която е концесионер и притежава лицензи за четири газови находища в българската част на Черно море, известни като „Галата Експлорейшън Блок“. Намираща се на 22 километра от Варна, Галата е основна опция за съхранение на газ с капацитет от 2,2 млрд.м3, което е равно на около 70% от годишното потребление на природен газ в България.

Съгласно чл.143 (1) от Закона за концесиите, в сила от 26.03.2019г.: „Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване, както и доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване.“. От ПП АБВ сме смутени, че смяната на собствеността не е отразена и в публичната информация, предоставяна от министерство на енергетиката на Република България. В раздел „Концесии и добив“ на уебсайта на министерството е публикуван регистър, за който се твърди, че „съдържа действащите концесии за добив на подземни богатства (актуален към 13.12.2019 г.).“Имаме подозрения, че „Петрокелтик България“ ЕООД не е информирал надлежно концедента за смяната на собствеността си, каквото е изискването на Закона за концесиите.

Помолихме министерство на енергетиката за информация по следните въпроси:

  1. Информирано ли е Министерство на енергетиката на Република България, че собственикът на „Петрокелтик България“ ЕООД е сменен, съгласно изискванията на чл.143 (1) от Закона за концесиите на Република България? Ако да, моля да посочите на коя дата и от кого.
  2. Има ли решение на Министерски съвет на Република България за одобрение замяна на концесионер, съгласно изискванията на чл.143 (1) от Закона за концесиите на Република България?
  3. В случай, че процедурата и изискванията на Закона за концесиите са спазени, кой е отговорен информацията за промяната да не е отразена в Регистъра, актуален към 13.12.2019 г.?
  4. В случай, че Министерство на енергетиката на Република България не е надлежно информиран, че собственикът на „Петрокелтик България“ ЕООД е сменен, молим да изискате информация от концесионера и да извършите проверка дали новият собственик отговаря на условията за концесия, дали екипът притежава необходимите технически, финансови и експертни ресурси да управлява лицензиите на четирите газови находища.

 

Публикувано на 10.01.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПОЗИЦИЯ НА АБВ: За празника 24 май и за нуждата от закони

АБВ България

Румен Петков: Борисов даде наши 20 милиона на братя Бобокови през декември 2018. Какво правим?

АБВ България

Румен Петков в Стара Загора: Предложението на ВМРО да се определи 24 май като ден на българската просвета, писменост и култура, а не на славянската, граничи с предателство

АБВ България

Мечтата на гражданина на Р България

АБВ България

ПП АБВ организира форум в Русе на тема „COVID-19 - в настоящето и въпросът за бъдещето“ с участието на лекари, представители на ОбС и администрация в дунавския град


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни