ПП АБВ внесе питане до Министерството на енергетика във връзка с информация за смяна на собственост и преобразуване на концесионера на Галата

Facebook Twitter

Писмото е провокирано от наличие на общодостъпна публична информация за смяна на собственост на компания, която е концесионер и притежава лицензи за четири газови находища в българската част на Черно море, известни като „Галата Експлорейшън Блок“. Намираща се на 22 километра от Варна, Галата е основна опция за съхранение на газ с капацитет от 2,2 млрд.м3, което е равно на около 70% от годишното потребление на природен газ в България.

Съгласно чл.143 (1) от Закона за концесиите, в сила от 26.03.2019г.: „Концесионерът уведомява концедента за подготвяно преобразуване с универсално правоприемство и прави предложение за замяна на концесионера с правоприемник. Към предложението концесионерът представя информация за условията на подготвяното преобразуване, както и доказателства, че правоприемникът отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване.“. От ПП АБВ сме смутени, че смяната на собствеността не е отразена и в публичната информация, предоставяна от министерство на енергетиката на Република България. В раздел „Концесии и добив“ на уебсайта на министерството е публикуван регистър, за който се твърди, че „съдържа действащите концесии за добив на подземни богатства (актуален към 13.12.2019 г.).“Имаме подозрения, че „Петрокелтик България“ ЕООД не е информирал надлежно концедента за смяната на собствеността си, каквото е изискването на Закона за концесиите.

Помолихме министерство на енергетиката за информация по следните въпроси:

  1. Информирано ли е Министерство на енергетиката на Република България, че собственикът на „Петрокелтик България“ ЕООД е сменен, съгласно изискванията на чл.143 (1) от Закона за концесиите на Република България? Ако да, моля да посочите на коя дата и от кого.
  2. Има ли решение на Министерски съвет на Република България за одобрение замяна на концесионер, съгласно изискванията на чл.143 (1) от Закона за концесиите на Република България?
  3. В случай, че процедурата и изискванията на Закона за концесиите са спазени, кой е отговорен информацията за промяната да не е отразена в Регистъра, актуален към 13.12.2019 г.?
  4. В случай, че Министерство на енергетиката на Република България не е надлежно информиран, че собственикът на „Петрокелтик България“ ЕООД е сменен, молим да изискате информация от концесионера и да извършите проверка дали новият собственик отговаря на условията за концесия, дали екипът притежава необходимите технически, финансови и експертни ресурси да управлява лицензиите на четирите газови находища.

 

Публикувано на 10.01.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

Ивайло Калфин: Недопустим е начинът, по който се прави промяна на Закона за Валутния борд

АБВ България

Румен Петков, след завръщането си от Багдад: България трябва да има посланик в Ирак и да върне позициите си в държавата

АБВ България

Румен Петков: Липсата на конкретика в искането на главния прокурор до Конституционния съд го прави недопустимо и ерозира държавността

АБВ България

ПП АБВ ще сигнализира главния прокурор и председателя на ДАНС за бездействие на енергийното министерство

АБВ България

Любомира Ганчева: Това, което се случва в българската енергетика, е част от една война за нейното унищожаване


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни