ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЖЕНСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ПП АБВ ЗА ПЕРИОДА 22 юли 2015 – 25 юни 2016 г.

Facebook Twitter

Уважаеми господин председател на ПП АБВ,

уважаеми делегати на Първо национално отчетно събрание на Федерация на женските клубове към ПП АБВ, уважаеми гости,

Периодът от учредяването на Федерация на женските клубове на ПП АБВ до днешното ни Първо национално отчетно събрание беше изключително динамичен както в световен и национален план, така и за партия АБВ и за изграждането, и утвърждаването на женската структура към партията.

Изминалите две години в международен план са наситени със събития и произтичащи от тях действия, които силно повлияха върху международната политическа ситуация и зададоха нови приоритети на европейско ниво. Бяхме свидетели на последиците от най-острото геополитическо противопоставяне след края на Студената война с ескалацията на конфликта в Сирия, гражданската война в Украйна, бежанската вълна, която предизвика криза в Европейския съюз, терористичните нападения в Европа и това на фона на все още неовладените последици от глобалната финансова, икономическа и социална криза. Всичко това, заедно с ескалирането на националистическите и ксенофобските идеологии беляза политическия живот и в национален аспект.

В България през 2014 г. се състояха редовни избори за  Европарламент и предсрочни парламентарни избори, имахме служебно правителство,  втори управленски мандат на ГЕРБ и нова управленска формула, която включваше и партия АБВ. През  2015 г.  се проведоха местни избори и референдум.

Във всички национални събития АБВ участваше наравно с утвърдените политически партии в страната, въпреки, че учредяването й като партия  стана в началото на  лятото на 2014 г.

И сред наситеността с политически акценти, уважаеми колеги, и след този летящ старт на партия АБВ, ние –ФЖК на АБВ сме факт и днес провеждаме Първото си отчетно събрание.

Поздравления, мили дами!

Поздравления, че се вписахме в партийната структура, че спокойно и без да обезпокояваме с организираното си присъствие, с последователна работа и все по - голяма увереност изграждаме структурите си и надграждаме партийния живот!

Благодаря ви г-н Президент, че имахме твърдото ви мъжко рамо в подкрепа през целия този период!

Благодаря ви г-да зам. – председатели – г- н Петков и г-н Калфин за заинтересоваността и напътствията! 

Благодаря на г-жа М. Тодорова, че в нейно лице виждаме силно и политически грамотно представителство на жените от АБВ и се идентифицираме с него! 

Днес всички можем заслужаваме да се гордеем, че за две години съумяхме да впрегнем съществуващия потенциал и силата на жените, подкрепящи АБВ.

След парламентарните избори през 2014 г. беше установено, че 58% от гласувалите за нашата партия са жени. И тогава се проведе учредителна среща на жените, с която се постави началото на ФЖК, под ръководството на незабравимата ни Росица Янакиева.

Започнахме с 50 ентусиастки от страната. В края на юли 2015 г., т.е. след една година, по данните от централния регистър, във ФЖК членуваха 650 жени в 55 клуба. Към 24.06.2016 г. регистрираните в централния регистър на ПП АБВ членове на Федерацията са 1280, разпределени в 89 клуба. Учредени областни структури имаме в Русе, Силистра, Плевен, Кюстендил, Бургас, Стара Загора, Смолян, София – град. В готовност за учредяване са областите Пазарджик и Хасково. Или за две години сме увеличили членовете във Федерацията над 2 пъти. И пораснахме……

С голяма част от вас работим заедно повече от 2 години. Вие сте свидетели за участието на жените в областните предизборни кампании. По време на предизборните кампании давахме приоритет на включването ни в общите действия по подготовка за парламентарните, след това и за местните избори, за сметка на структурното и организационното ни изграждане. Избрахме този подход, за да можем да бъдем по-всеотдайни и ангажирани с общите за партията цели, а именно – повече мандати в Народното събрание, повече кметове и общински съветници на АБВ.

Жените от АБВ взеха активно участие както в организационно отношение с иницииране и участие в кампаниите, така и с работа в Общинските и Районните избирателни комисии, с участие в листите за общински съветници, районни кметове и кметове на населени места.

Резултатите за жените са – 1 народен представител жена, жени кметове на населени места от АБВ 12, от коалиции с участието на АБВ 17; жени общински съветнички от АБВ – 24 и от коалиции с участието на АБВ 54 в страната.  Не може да се каже, че сме доволни от тези цифри - далеч сме от принципа за равенството между половете в политиката. Амбицията ни е за значително по-добро участие в изборните органи и започваме работа, за да сме готови за следващите избори.

Уважаеми дами и господа,

Още от учредяването ни, сме водени от идеята за структуриране на солидна женска федерация към партията ни, но съвсем целенасочно по време на предизборната кампания за мести избори си поставихме и други амбициозни цели – не само разрастването на федерацията, а и включването й в активния политически живот с работа по социално-демографски проблеми, насилието над жени и деца, проблеми на децата в неравностойно положение, съхраняване на българската култура, история, духовност. Днес аз гордо мога да заявя, че благодарение на общите ни усилия показахме, че жените от АБВ, успяват не само да генерират идеи, но могат и да ги реализират. В процеса на работа осъществихме по-голяма част от тях. Малко са, но има и такива, които предизвикателно напомнят, че е назрял моментът за тяхното изпълнение.

Заедно с работата в предизборните кампании успяхме да отделим ресурс и да насочим внимание към значими социални и патриотични каузи чрез стартиране на конкретни инициативи.  Пример е провеждането на кръгла маса на тема: “Не на насилието над жени и деца“ с участието на жени от Велико Търново, Дряново и региона. 

Също така, част от инициативите ни по предизборната кампания бяха свързани с организиране и провеждане на срещи – дискусии с избиратели и симпатизанти с цел запознаване с проблемите на общностите по места и поемане на изпълними ангажименти в подкрепа на хората. С продължение на дискусията по темата на насилието над жени и деца, подкрепихме нашия кандидат за кмет на с. Царева ливада /общ. Дряново/ в среща разговор с жители от селото, а по инициатива на женския клуб открихме свободна WiFi зона под наслов: „Не всичко е пари приятелю, важното е да сме във връзка“ в района на читалището и парка, финансирана от жени – членове на ПП АБВ. Подобни срещи с избиратели по време на кампанията жените на АБВ успяха да реализират повсеместно в страната с цел подкрепа на нашите кандидати за кметове и общински съветници. Измежду проведените инициативи, събития и поети ангажименти по време на предизборната кампания се откроиха:

- изложба на авторски картини и гоблени на жените от структурите ни в Разград, организирана под наслов „Сръчни ръце“.

Реализираните и проведени с успех събития провокираха голям интерес сред жени – членове на ПП АБВ и ги амбицираха да очертаят приоритети пред местните организации, а където нямаше такива, да се учредят възможно най-скоро и да се започне целенасочена работа.

В резултат от проявен интерес и изказана готовност от страна на наши жени членове на АБВ по инициатива на ФЖК успешно приключиха 2 дарителски кампании за живото спасяващи операции с подкрепата на наши членове и симпатизанти.

След многократно провеждани дискусии с членове на ФЖК на ПП АБВ  поехме ангажимент за  подкрепа на каузата в помощ на българската култура и духовност, успяхме покрай коледните празници да организираме и проведем кулинарна демонстрация под наслов: „Да съхраним българските традиции“ в гр. София. С това събитие поставихме началото на кампанията за съхраняване на българските традиции и в частност кулинарните. Събитието получи и медийно отразяване, с което провокирахме интерес към ЖК на ПП АБВ. Под същото мото се включихме активно в местни традиционни празници на кукерите – с. Ярджиловци, гр. Перник, с. Победа /Ямболско/, по места отбелязахме Цветница и Великден с благотворителни инициативи и в опит да съхраним традициите. Дамите от Габрово организираха успешна благотворителна кулинарна изложба в подкрепа на младеж в будна кома. Представители на женските клубове в София посетиха преди Великден Средно специализирано училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, където се обучават над 600 деца с идеята да създадем предпразнично настроение, да покажем традиции и да научим деца в неравностойно положение на тях, да зарадваме сираци, като им дарим най-необходимото. Женските клубове в Русе, Перник, Стара Загора и в цялата страна боядисаха и дариха стотици яйца и козунаци на нуждаещи се и хора в неравностойно положение.

Широк отзвук получи инициативата за съхраняване на българската история, която стартираха жените от Габрово с конкурс за написване на литературно есе на тема: „Ако днес срещна Левски какво бих му казал“. Преди броени дни жените от Стара Загора организираха среща – разговор с Надежда Захариева под наслов“ Успелите жени“.

Научихме се да правим преглед на свършената работа, да анализираме и да си правим изводи, които да ни помагат в бъдеще. Започнахме в гр. Стара Загора - ФЖК на ПП АБВ проведе първи регионален форум, на който отчетохме резултатите, отбелязахме постиженията и неудачите, съпътстващи предизборната кампания в региона. Изведохме заключения, които да приложим в практиката с цел да избегнем повтарянето на допуснати грешки. Очертаха се приоритетни политики и  каузи, конкретни инициативи, по които вече работим.

А сега в последните два месеца бяха проведени отчетни, отчетно-изборни и учредителни събрания на структурите ни. Тъй като взех участие в тях, мога да ви уверя в нарастващата готовност на жените за по-високи права и отговорности.

Изброявам и обобщавам конкретните събития, за да покажа повече от всичко, което дамите от нашите клубове с желание организират и да ги поздравя за активността!

Като извод мога да обобщя, че действията ни са съответни с Приоритети на АБВ в интерес на гражданите и обществото а именно - предотвратяването на демографската катастрофа и превръщането й в дългосрочна политика, ефективна борба срещу бедността, с приоритет децата и възрастните хора; фокус върху целите в образованието, здравеопазването, и социалната политика. Смятам, че с действията си допринасяме за реализиране на целите на партия АБВ. Приоритет ни е и политиката по равенството на половете, утвърждаване на мястото на жените в политиката – като върху тези области предстои целенасочено да работим през следващата година без да изоставяме приоритета си до края на 2016 г. ФЖК да бъде  структурирана във всички области на страната.

Тъй като най-голямото предстоящо политическо събитие са изборите за президент на България, ще се включим в кампанията като можем да организираме широки дискусии, тематични форуми в 6-те региона. Смятам, че организирането на обществена дискусия от жените на АБВ с участието на кандидатът ни за президент по избрана от нас политика, ще ни даде възможност да отправим нашите послания към  президентската институция. 

Уважаеми дами,

Една от целите, които поставих пред себе си преди 1 година, беше изграждане на мощна федерация, която да работи активно в подкрепа на партията ни и да допринася за решаване на проблемите на жените и децата в това число – безработица, кариерно развитие, насилие над жени и деца, училищно образование и ранно отпадане от училище, здравеопазване и превенция.

Днес смятам, че укрепваме и че сме в състояние да помагаме на партия АБВ и на самите себе си. Минахме през школовката на изборните предизвикателства, усетихме апатията и последиците от некоректни политически действия, някои от нас вече усетиха вкуса на политическата чистка. Нека всичко това ни направи по-силни и по-единни като обединим експертния си потенциал и структурираме екипи, които да работят според своите интереси и да подпомагат с различни инициатива в секторните политики, както на местно, така и на национално ниво.

Надявам се, че докладът ми ще провокира дискусия и още предложения за работата на ФЖК от тук нататък. Аз намирам, че работата ни може да продължи по вече определените ни приоритетни теми, включително както вече казах, с   целенасочено подпомагане на компетентността на жените с провеждане на обучения за жени лидери.

        Безспорно е, че целите ни са амбициозни. Един от инструментите, който би ни подпомогнал в тях е промени в устава на партията, които касаят женските клубове. Затова на днешната конференция ви предлагам да направим своите предложения за

1. Промени в настоящия Правилник на ФЖК по въпроси засягащи структурата на федерацията, които биха ни дали по - широки възможности да разгърнем потенциала си и да работим активно.

2. Предложения за промени в Устава касаещи ФЖК.

3. Участие на ФЖК в Президентските избори и сформиране на Предизборен щаб.

 

  Благодаря ви за вниманието!

Публикувано на 29.06.2016 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПП АБВ представи предизборната си платформа

АБВ България

Маргарита Любенова е водачът на листата на ПП АБВ Ловеч

АБВ България

Политологът Любомир Йорданов е водачът на листата на ПП АБВ в Габрово

АБВ България

Д-р Стоименов в ЕВРОКОМ: Пандемията ни показа истинската картина на здравната система (ВИДЕО)

АБВ България

Стойно Чачов бе представен като водач на листата на ПП АБВ на 13 МИР в Пазарджик


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни