ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО

Facebook Twitter

ПП АБВ възприема последните поправки в Закона за БНБ и особено начина, по който те бяха приложени и приети, за ненавременни и ненужни.

След повече от 22 години валутна стабилност, с действията си правителството подкопа доверието във валутния борд и респективно в стабилността на българския лев. Това неизбежно се отрази дългосрочно на доверието както на българските граждани, така и на чуждестранните инвеститори.

Израз на политическо високомерие и некомпетентност е подобни важни промени в законодателството, свързано  валутния борд, да се приемат по подобен начин и без необходимите публични дебати и комуникация. 

ПП АБВ споделя целта за влизане в еврозоната, поета от България с ратификацията на Договора за присъединяване към ЕС. Това обаче трябва да се случи в подходящия момент, като на българското общество и бизнес се даде възможност да се запознаят с този процес и да се ангажират с неговото провеждане. До този момент правителството не проявява никакъв интерес към провеждането на обществена дискусия и с това предпоставя негативно отношение в обществото. Възприемането на единната европейска валута следва да бъде осъзнат избор и ангажимент на цялото българско общество, а не кабинетни маневри на членове на правителството.

ПП АБВ настоява за законови гаранции за това, че валутният курс на българския лев към еврото няма да се промени при влизането, престоя и излизането от Механизма на обменните курсове (МОК ІІ - или ERM II). Досегашният закон даваше такива гаранции и той не противоречи нито на практиката на ЕЦБ, нито на опита на страните с валутен борд, които възприеха еврото. Новите текстове не са експлицитни в това отношение и създават потенциал за възникване на валутен риск.

Ние сме против поставянето на този въпрос на референдум. Винаги сме защитавали допитванията до народа като форма на вземане на решения, но в този случай става въпрос за сложен проблем, с нееднозначни последици от всяко възможно решение и който зависи от много фактори от бъдещето, които не могат да бъдат известни предварително. Българското общества следва да бъде информирано и ангажирано, но отговорността в този случай трябва да се носи от политиците.

За ПП АБВ присъединяването на България към еврозоната ще бъде полезно единствено при сближаване на българската икономика да средните за ЕС показатели (т.нар. реална конвергенция), включително по отношение на производителност и доходи. Ако това не се случи до възприемането на еврото, България ще си запази мястото на слабо и уязвимо звено от еврозоната. 

Поради тези причини ние не възприемаме термина "чакалня" за еврозоната, нито подкрепяме пълната безидейност на правителството по отношение на преструктурирането на икономиката. В годините на участие на страната ни в МОК ІІ тя трябва да си постави високи цели по отношение на конкурентоспособност и доходи и да ги постигне преди възприемане на еврото. Подобна амбиция в момента напълно отсъства в правителството и управляващото мнозинство. Подобно поведение подлага на риск доверието в българската икономика и очакванията на българските граждани за постигане на висок обществен стандарт.

Ние настояваме за стартиране на широка експертна и обществена дискусия по подготовката на страната за членство в еврозоната. Тя трябва да завърши с приемането на средносрочна програма с конкретни цели за преобразуване на българската икономика, постигането на висока, сравнима със средните европейски равнища конкурентоспособност и доходи на българските граждани. Това трябва да се случи в спешен порядък и да предшества участието на страната в единната европейска валута. 

Още един път подчертаваме, че не приемаме нито механичните, необосновани мерки на бюрокрацията за формално придвижване към членство в еврозоната, нито отказа от тази цел и изолирането на България от най-важните процеси в Европейския съюз.

 

Публикувано на 13.02.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПОЗИЦИЯ: ПП АБВ задава базови въпроси

АБВ България

Румен Петков коментира тенденция на отлив на обществената енергия на протестите и нарастващ опит за трупане на политически дивиденти от страна на различни формации и личности

АБВ България

Д-р Пламена Заячка: Правителството да спре разпоредителните сделки, защото те приличат повече на афери

АБВ България

Любомира Ганчева: Управлението на енергетиката е непоследователно, без експертиза, некадърно

АБВ България

ПРОФ. ЛЮБОМИР ХАЛАЧЕВ: НАЙ-ДОБРАТА ИНВЕСТИЦИЯ


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни