ПП АБВ входира мотивите си срещу скандален законопроект, който  създава проблеми и реални предпоставки за „втора национализация“

Facebook Twitter

В продължение на срещата си с председателя на АИКБ ръководството на партията входираха мотиви срещу предложения от Министерство на финансите закон за т.нар. "спящи акции" от боновите книжки от масовата приватизация и настояха същият да не бъде внасян за разглеждане от МС и НС. Предвиденото принудително служебно прехвърляне на акции е грубо нарушаване на фундаментални права без аналог в нито една европейска държава. Проектозаконът недвусмислено на Договор за функциониране на ЕС, Конституция на Република България, решения на Конституционния съд, принципите на правовата държава, правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия - право на владение, право на ползване и право на разпореждане.

Според ПП АБВ буди недоумение защо този проектозакон се предлага за обществено обсъждане, когато през последните 2 години същите предложения вече на два пъти бяха отхвърлени поради широкото обществено недоволство и неодобрение. Тази подозрителна упоритост дава негативни сигнали към всички местни и чуждестранни инвеститори, че в България правата върху ценни книжа са условни и съществува реалната опасност да бъдат отнети.

В становището е посочено, че проектозаконът по същество е едно конфискационно решение. С приемането му милиони български граждани ще загубят собствеността си в такива акции напълно, а останалите до обявеното число 2,5 млн. ще понесат частични загуби от транспортни разходи и такси за инвестиционни посредници, такси за фонд за гарантиране на инвеститорите. Малцината печеливши ще бъдат управителите на фонда и свързаните с тях лица и няколко инвестиционни посредници. Подобно предложение, което води до административни задължения и допълнителни финансови разходи за мнозинството за сметка на малцинство, при това направено в безпрецедентно труден за гражданите и отговорния бизнес момент не само не е уместно, но и не отговаря на актуалните предизвикателства, пред които всички сме изправени. 

ПП АБВ не само изразява своето несъгласие с представения законопроект и мотиви към него, но и предлага конкретни решения, които да улеснят собствениците на ценни книги в България:

1. публичен и достъпен електронен регистър за идентификация на активите, вкл. от страна на наследници на собственици на акции

2. административно улесняване на унаследяването и намаляване на дължимите такси за него

3. ефективна информационна кампания за акционерите относно техните права и възможности;

Публикувано на 15.06.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

ПП АБВ и ПП МИР организираха дискусия с фокус върху необходимостта от въвеждане на машинно гласуване

АБВ България

Румен Петков: ДА ИЗМЕТЕМ БОРИСОВ И БОРИСОВЩИНАТА!

АБВ България

Представители на ръководството на ПП АБВ и посланикът на Куба у нас отбелязаха 60-годишнината от установяване на дипломатическите отношения между България и Куба

АБВ България

Владимир Маринов: Бойко Борисов и ГЕРБ трябва да си отидат от управлението на държавата

АБВ България

Активът на ПП АБВ в Бургас е сред хилядите в протеста в парк „Росенец”


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни