Проектът на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда е скандален

Facebook Twitter

ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ 
     

ПП АБВ трайно и последователно защитава интересите на трудовите хора. За нас е скандален акт във времена, в които десетки хиляди хора от 16 български града протестират с искания за промяна и в името на по-добро бъдеще, да се прокарват изменения в Кодекса на труда, които на практика орязват правата на всички трудещи!

За нас основният проблем на пазара на труда в България са “работещите бедни” - милионите български граждани, които работят и с доходите си от труд мизерстват. Вярваме, че минималната работна заплата трябва да се увеличи до нива, които да осигуряват минимален стандарт на живот, над линията на бедността на член на семейство.

Категорично възразяваме на предложените корекции в Кодекса на труда, които са опит за узаконяване на съвременното робство!

- Предложението чрез колективно трудово договаряне да се позволява на работодателите да установяват сумирано изчисляване на работното време за период от 12 месеца е в нарушение на европейската Директива 2003/88/ЕО, според която допустим период за такива мерки е 4 месеца в годината, и то само за непрекъсваеми производства предвидени в чл.17 от Директивата!

-   Възможността извънреден труд на годишна база да се увеличи от 150 на 300 часа под предлога за гъвкавост е сериозно отстъпление от съвременните постижения в областта на регламентацията на трудовите права. То е в противоречие с принципната забрана за полагане на извънреден труд във всяка съвременна и развита държава, още повече че в България този извънреден труд е мизерно заплатен. 

- Категорично се противопоставяме на отстъпването от задължението да бъде осигурявана „топла“ храна в чл. 140, ал. 3., тази готвена храна, която е подходяща за специфичните натоварвания на нощния труд. Премахването на този ангажимент ще доведе до осигуряването на некачествена, нездравословна храна, което обезсмисля тази социална по своя характер разпоредба.

За нас от ПП АБВ съвкупността от предложените промени е сериозна заплаха за правата на трудещите се в България и винаги ще се противопоставяме на подобни предложения, които вместо да ни доближават до съвременните форми на труд, да ни връщат в робовладелческия строй! 

Публикувано на 23.07.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

Д-р Пламена Заячка участва в международна младежка среща, организирана от Куба

АБВ България

Владимир Маринов по ЕВРОКОМ: Ако затваряме цели сектори с лекота, защо не го направихме преди месец?

АБВ България

Проф. Любомир Халачев: Приказката за трите прасенца или как се борихме с мишата популация

АБВ България

Румен Петков: Правителството прави бизнес от коронавируса

АБВ България

Д-р Пламена Заячка след УРОЦИТЕ ОТ НЮРНБЕРГСКИТЕ ПРОЦЕСИ в Москва: Историческите престъпления нямат давност


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни