Представители на ръководството на ПП АБВ проведоха работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров

Facebook Twitter

Председателят и зам.-председателят на ПП АБВ Румен Петков и Любомира Ганчева проведоха работна среща с президента на КНСБ Пламен Димитров. По инициатива на АБВ на срещата бяха обсъдени подготвяните промени в Кодекса на труда, състоянието и бъдещето на енергетиката, отражението на Зелената сделка върху България.

От ПП АБВ представиха своята позицията по подготвяните промени в Кодекса на труда, по които наскоро приключи общественото обсъждане. Партията трайно и последователно защитава интересите на трудовите хора. Според нейното ръководство за тях основният проблем на пазара на труда в България са “работещите бедни” - милионите български граждани, които работят и с доходите си от труд мизерстват. Усилията на ПП АБВ са насочени към увеличение на минималната работна заплата до нива, които да осигуряват минимален стандарт на живот, над линията на бедността на член на семейство. Любомира Ганчева заяви, че партията категорично възразява на предложените корекции в Кодекса на труда, които са опит за узаконяване на съвременното робство.

Пламен Димитров представи позицията на КНСБ за сумираното изчисляване на работното време и извънредния труд. Конфедерацията настоява Кодексът на труда да се приведе в съответствие с Конвенция 1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО за  някои аспекти, свързани с организацията на работното време. За целта в Кодекса на труда трябва да се възстанови принципът, произтичащ от чл. 4 на Конвенция 1 на  МОТ, според който сумирано изчисляване на работно време е допустимо само за непрекъсваеми производства и дейности. КНСБ е на мнение и ще отстоява становището си, че към момента чл.142 от КТ относно сумираното изчисляване на работното време не е съобразен и със съвременните изисквания на Директива 2003/88/ЕО. Според нея при непрекъсваеми производства сумираното изчисляване не трябва да надвишава повече от 52 ч седмично,  а осигурената от закона междуседмична почивка трябва да бъде поне 36 ч. Според КНСБ при сумирано отчитане на работно време 24 часа от междуседмичната почивка винаги трябва да се ползват в неделния ден.

По повод предложеното допустимо договаряне на по-висока годишна норма извънреден труд – до 300 часа вместо сегашните 150 чрез колективен трудов договор, сключен на браншово равнище между национално представителните организации на работниците и работодателите, КНСБ  ще обсъжда такава промяна, само ако има сигурни гаранции в закона за интересите на работниците и служителите. Затова предлагаме допълнение в Кодекса на труда, с което да се уреди, че  страните по КТД на равнище предприятие ще могат да разпределят, договорената по–голяма годишната норма в рамките на съществуващите в КТ допустими седмични и месечни ограничения извънреден труд.

И от двете страни бе изказано несъгласие да отпадне задължението за осигуряване на „топла“ храна при извършване на нощен труд и да се замени с „безплатна“. Според КНСБ това може да доведе до предлагане на безплатна, но замразена храна.

Обсъдена бе позицията на конфедерацията по Зелената сделка и инициативите й свързани с нея, сред които за учредяване на национален консултативен съвет с представители на всички институции, партии и експерти от научните среди. Посочени бяха сериозното й отражение върху енергетиката и бъдещето на комплекса „Марица Изток“.

Ръководството на ПП АБВ настоява българското правителство и парламент да покаже ангажираност към развитието на ядрената енергетика в България и да настоява пред Европейската комисия тя да бъде включена в зелената сделка на ЕС. България от десетилетия е част от ядрения клуб и натрупания опит не трябва да се пропилява. Към настоящия момент енергията от ядрената ни централа е тази с най-ниска цена в енергийния микс. От ПП АБВ се опасяват, че ако ядрената енергия продължава да не бъде част от Зелената сделка, ще се затрудни възстановяването на икономиката, ще се оскъпи процесът на преструктуриране на енергетиката и икономиката и ще възникнат основателните въпроси относно справедливост, безпристрастност и експертност.

И двете страни очакват в кратки срокове да бъде представена енергийната стратегия на България до 2030 г. с очертан хоризонт до 2050 г. Тя трябва да даде яснота за бъдещето на наличните базови мощности и изграждането на нови такива с оглед енергийната и националната сигурност, надеждността, достъпността и регулирането на доставките, енергийния микс и планирането на ресурсите, които ще гарантират развитието на сектора.

 

Публикувано на 24.07.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

Румен Петков бе специален гост на представянето на продукцията на йорданската компания Genome Seeds на опитното поле между Плевен и Дъбник

АБВ България

ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ за прекратяване на концесии, обществени поръчки и продажба на държавна собственост

АБВ България

Румен Петков поздрави мюсюлманите в България по случай Курбан Байрям

АБВ България

ПОЗИЦИЯ НА ПП АБВ по решението на КС във връзка с искане на главния прокурор Иван Гешев за тълкуване на обхвата на имунитета на президента и вицепрезидента

АБВ България

С писмо до европейските институции ПП АБВ алармира за серия тревожни събития в България


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни