Из стенограма от ЧЕТИРИСТОТИН И ТРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА НС

Facebook Twitter

15 октомври 2020 г.

Тема: Гласуване на предложение за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание

 

 

СЛАВЧО АТАНАСОВ:

Повтарям, случаят Караянчева е съвсем различен.
Първо, за този човек, за този политик, на когото изключително много държа в политиката след 28 години в нея, за този политик аз твърдя, защото България е малка държава и всичко знае, че откакто е политик не е откраднала нито една стотинка от държавата. Това го твърдя! (Шум и реплики.) За разлика от други лидери на други партии от село Крушовица, които на 28 години станаха приватизатори. (Ръкопляскания от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.) Сега идете в Кърджали и питайте за нея – част от рода ми е от Кърджали. Идете в Кърджали и питайте за нея.
 

….превръщате председателя на Народното събрание в момента в мъченица.

……мен ме превърнаха в Пловдив мъченик и 10 години не могат да се справят. Това е истината!


Едно още младо момиче и сега добре изглеждащо взе, че стана депутат от Кърджали! И от 2009-а досега!

….вижте, колеги, нека да знаем на кои географски ширини живеем. Чуйте, ние не сме... Ние не сме нито Англия – с 400 години демократични институции, нито Франция. Само ще Ви кажа, че от тази свещена трибуна, за жалост, са се изказвали много, много по-груби неща, и то не в личен план към даден политик. Мен как ли не са ме наричали! Вземете пловдивска преса и ще видите в статии, особено преди избори! Но ще Ви кажа едно, от тази трибуна патриархът на българската литература – заедно с Иван Вазов смятат и Пенчо Славейков, казва: „Не народ, а мърша!“ за българския народ. Въпреки това е велик! (Шум и реплики.) От тази трибуна го казва! Въпреки това е велик! Всеки прави грешки, Вие безгрешни ли сте, колеги?! Безгрешни ли сте?
 

АНТОН КУТЕВ (БСП за Българя):

….между които са, не както Вие смятате Пенчо Славейков, а Петко Славейков, но заедно с него са Стефан Стамболов, Иван Евстатиев Гешов, Петко Каравелов и един куп други – изброявам само най-първите, нататък има много други, с тях трябва да се сравняваме.
 

СЛАВЧО АТАНАСОВ:

….Пенчо Славейков, Петко Рачов Славейков и така нататък.

……човешко е да се греши. Човешко е да се греши! Пенчо и… Просто, да, човешко е да се греши.

 

ХАМИД ХАМИД:

Мъченице!

…..„председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание въз основа на предложение по чл. 47, ал. 2, т. 1…“.
Пред органа по избора или назначаването се подават декларациите за несъвместимост за заеманата длъжност и след тяхното подаване органът по избора и назначаването извършва проверка за наличието или липсата на такава. Както ще се убедим по-долу, по отношение на един заместник-председател на Централната избирателна комисия такава проверка не е направена в законоустановения срок.
Колеги, такава проверка не е направена и след изтичането на този срок до ден днешен. Това грубо неизпълнение на закона от страна на представляващия органа по избора или назначаването, неизвършване на проверка, представлява самостоятелно основание за предсрочно освобождаване на госпожа Караянчева като председател на Народното събрание.
На следващо място, на 11 юни 2019 г. в Деловодството на Народното събрание е постъпил сигнал, адресиран до председателя на Народното събрание, до Главния прокурор на Република България и до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при Народното събрание. В сигнала е изложена информация за възникнало трудово правоотношение като ръководител катедра на един от българските университети на лице, избрано за заместник-председател на Централната избирателна комисия, и което трудово правоотношение, колеги, води до несъвместимост със заеманата длъжност в ЦИК.
В сигнала се посочва информация за същия заместник-председател на Централната избирателна комисия, която информация се основава на факти, установени по несъмнен начин от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Вследствие на тази проверка Комисията е установила, че има второ трудово правоотношение, което доказва наличието на несъвместимост.
С бездействието си по този сигнал представляващият органа по избора поставя под съмнение всички решения, гласувания и приети актове на колективен орган като Централната избирателна комисия, а оттам и на всички онези органи, обявени за избрани от Централната избирателна комисия, с член, за който има основателни съмнения за несъвместимост.


…. че няма да изпълни вменените ѝ от закона задължения и няма да постави въпроса за разглеждане в пленарната зала, защото, забележете, липсвало текст, който да я задължи.
 

КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ):

Днес ние съвсем убедено ще гласуваме срещу Проекта на решение за предсрочното Ви освобождаване. По този начин ние ще дадем своята подкрепа към Вас, защото оценяваме качествата Ви, уважаема госпожо Караянчева, които притежавате, и умението да ръководите този парламент.


… Вие посещавате и малки, и големи населени места, за да говорите с хората, за да чуете техните проблеми, за да предложите решение на тези проблеми.
Цвета Караянчева ще бъде председател на 44-тото народно събрание до края на месец март следващата година!

 

ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ:

Какъв е моралът на тези, които искат оставката на Цвета Караянчева? Вашият много високопоставен другар и наистина според мен уважаван човек – господин Младен Червеняков, като говорител на БСП в него време, на 11 юни Висшият съвет на БСП тържествено раздава на журналисти своята книга „Корупцията – основен елемент в управлението на СДС – юни 1997 – 2001 г.“ Тя е посветена на синята приватизация по време на управлението на ОДС и тогава на това представяне господин Младен Червеняков обяснява, че поне половината от сините приватизационни сделки са съмнителни. Социалистическата партия твърди, че РМД приватизацията е овладяване на предприятията чрез мажоритарно участие на партийни парашутисти и братовчеди.
Между другото, тук имате нашата пълна подкрепа, ние затова сме в парламента, ние се борим срещу тези неща. Само че първи, най-ярък пример на тази шуробаджанащина, на парашутисти и братовчеди в съмнителни приватизационни сделки, става дума за сделката под № 7 в листчето „Техноимпекс“ ЕАД, свързани с Вашата лидерка. Аз питам: да, сигурно госпожа Караянчева е направила някаква грешка, ние чухме, между другото, една от малкото конкретики, за някакъв човек, който е трябвало да бъде сменен в ЦИК, не е предприела съответните мерки. Добре, ако това са прегрешенията ѝ за четиригодишния мандат, да, наистина нека да я порицаем, но тук разиграваме същата сценка. Преди няколко месеца Вашите законопроекти, нашите законопроекти, не бяха ли забавени?
Тоест циркът, който разиграваме в момента, единствено, както беше споменато от преждеговорившия, е заради предстоящите избори, че в момента ние трябва постоянно да изкарваме проблеми от настоящето, но ние, всички онези хора и от протеста, те не говорят само за настоящето, те говорят и за миналото, и за трите долара пенсии, и за проблемите, и за корупцията по време на Вашите управления. Затова е моето изказване и пледирането ми за малко повече смирение, малко да си оцените и Вашите грешки, да видите кой е по-черен. Защото, ако трябва да свалим Цвета Караянчева, за да сложим на нейно място Корнелия Нинова, ние категорично сме против. Дайте алтернатива! Ако трябва да падне ГЕРБ, за да дойде БСП, ние на това ли трябва да подложим българския народ? (Реплики от „БСП за България“.)
Уважаеми колеги, наистина замислете се, помислете накъде водите страната, да не говорим, че двама големи генерали и мъже сега ги няма, тук жени са оставени да се разправят помежду си, но накъде водите държавата? Какво целите? До ограбване, до смазване? Дайте алтернативи! Нека да се обединим върху конкретни законопроекти, не върху това празнодумие, че ние толкова енергия не сме изразходвали примерно в темата за безплатни лекарства за пенсионерите! Някой казал ли е нещо за безплатните лекарства за пенсионерите или за децата до четвърти клас, до осми клас, а нека да бъде и до 12 клас? Някой говори ли за тези неща? Колко енергия имате Вие, за да хабите в такова празнодумие? Засрамете се малко! За това ли сте пратени тук – да смените този или онзи?! Дарил 6 килима, Вие колко дарихте? А другите какво са направили? А в крайна сметка и най-важното е какви са законите и с какво помагаме на хората.
Аз лично бих се засрамил от тези два часа, в които хабим ценно време само за да си правите партийни пиар мероприятия. Призовавам Ви към здрав разум, към обединение за решаване на основните проблеми, които стоят пред страната – кризата повсеместно се задълбочава с COVID, а ние си говорим тук: стани, за да седна. Благодаря Ви.
 

АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ (ГЕРБ):
Само ще кажа, че който я познава и който е имал досег до нея, знае, че тя е един изключително честен, трудолюбив, всеотдаен, колегиален, компромисен и диалогичен човек.

….да, може би могат да се намерят укори в начина на изказване, но госпожа Караянчева е един емоционален човек и за разлика от много от Вас тя не се е поддала на светлините на прожектора, на това, че е председател на Народното събрание, тя е такава, каквато е била преди години, такава ще бъде и след време, когато вече няма да е председател или народен представител и няма да се занимава с политика. Трябва да Ви кажа, че това е много по-достойно за уважение, отколкото да рецитирам конкретни колеги, които се самозабравят в това, когато видят камера, когато малко ги гримират и когато показват пред света едно лице, а същевременно са други.


….Вие искате да унижите една достойна жена! Трябва да Ви кажа, че съжалявам, че тя е принудена стоически да издържи и да слуша всички тези небивалици, които бяха казани по неин адрес, защото тя не е такъв човек.

Аз уважавам този човек и ще гласувам абсолютно в подкрепа за нея, защото знам, че тя е дала всичко от себе си на позицията, която е, даже много често Вие прекалявате с нейната доброта. Може би това е негатив – не знам, но аз смятам, че това е един достоен човек и ще се запише със златни букви в историята на всичките председатели на Народното събрание.

 

МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ):

…..тя е човек, който изпълнява – от първия си ден в Народното събрание и като народен представител, и като председател на парламента своите задължения безкористно, отговорно, честно и за това, че често загърбва себе си и семейството си за общите цели и свършените задачи, с лице към хората и за достойнството на институцията.

Но също така знам, че всеки един от нас и от Вас в тази зала знае, че тя работи така, както трябва – с всички и за всички.

 

МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ):

В тази зала се краде.

 

СПАС ГЪРНЕВСКИ (ГЕРБ):

Поисканата оставка на председателя на Народното събрание в този момент е сатанински политически пир по време на чума, опит за преврат срещу законното българско правителство, целящ да обърне в обратна посока европейския път на България, и то в момент, когато тя никога в своята история не е била толкова икономически стабилна и безспорен външнополитически авторитет. Свидетели сме на безпрецедентен антибългарски заговор, подстрекаван, организиран и изпълняван със задружните усилия на национални предатели, и то по няколко направления.

И това не е случайно, тъй като парламентът и неговото мнозинство са непоклатим стожер срещу комунистическите реставратори.

Дами и господа метежници, долу ръцете от председателя на Народното събрание! Долу ръцете от българския министър-председател и неговото правителство! Долу ръцете от главния прокурор!

 

ТОМА БИКОВ (ГЕРБ):

…. която аз уважавам и смятам, че е достойна за този пост.

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:

„Нашето дело е свято и, надяваме се, че Бог ще го вземе под своя защита и ще ни даде нужната помощ, за да възтържествуваме и да бием вразите си!“ – княз Александър Батенберг.

„Наш дълг, дълг на всинца ни – от най-малкия до най-големия, е да запазим и засилим единството. Неговият стимул е безграничната любов към Родината, която живее през поколенията. Нека, изпълнявайки дълга си, бъдем сплотени в името на онова, което остава след нас и което трябва да бъде наш култ – Отечеството!“ – княз цар Борис III.

И защо не Ви чувам да искате оставките на правителствените ръководители, чуващи се в същия недоказан запис? Защо трябваше аз да потъна в небитието, да изчезна може би от лицето на Земята заради едно изречение по мой адрес, което предполагаемият записван категорично и многократно отрича да е казвал?

Признавам, че имаше моменти, когато на самата мен ми се искаше да изчезна, направо да скоча от някоя канара от Родопите….

Моята чест не е функция на Вашата оценка. Моята чест не може да бъде отнета, най малко от Вас.

 

КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ):

Защото тук се целеше едно отмъщение – вендета не срещу председателя на Народното събрание, а срещу областния координатор на ГЕРБ в Кърджали.

Три пъти търсихме човек за координатор, докато намерим Цвета. Но хубавото на всичко това, на това фиаско, е, че тези хора сега в Кърджали наблюдават или ще знаят какво е станало тук.

Но, пак ще кажа, тази жена се опълчи срещу един конгломерат в Гърция… (Реплика от „БСП за България“: „Грешите!“) В Кърджали, където… Да, човек може да сгреши, само Вие сте безгрешни – Вие и ДПС!

Това е момичето, което успя да обедини и да привлече и мюсюлмани, и християни, и да ги обедини.

 

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:

Ще оправдая доверието!

Публикувано на 31.10.2020 г.    

Последни публикации

АБВ България

Д-р Пламена Заячка участва в международна младежка среща, организирана от Куба

АБВ България

Владимир Маринов по ЕВРОКОМ: Ако затваряме цели сектори с лекота, защо не го направихме преди месец?

АБВ България

Проф. Любомир Халачев: Приказката за трите прасенца или как се борихме с мишата популация

АБВ България

Румен Петков: Правителството прави бизнес от коронавируса

АБВ България

Д-р Пламена Заячка след УРОЦИТЕ ОТ НЮРНБЕРГСКИТЕ ПРОЦЕСИ в Москва: Историческите престъпления нямат давност


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Пред олтара на свободата

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни