Столична община прекрати обществена поръчка за озеленяване и поддръжка на парковете за близо 28 млн. лв.

Facebook Twitter

Столична община прекрати обществена поръчка за озеленяване и поддръжка на парковете на стойност 27 900 826 лв. без ДДС. Това сочи справка на сайта на Агенцията по обществени поръчки. Поръчката е била за поддръжка на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения за периода от 2016 до края на 2019 г.

Обектите са разпределени в 62 зони от които 38 зони на обща приблизителна площ 22 251 дка в т.ч. 12 090 дка обекти от 26-та зона - основни центрове в ПП Витоша. Площите на отделните зони са различни от 50 дка за централни градски градини до 2 400 дка за лесопаркове. От тези зони 22 включват паркове, градини, зелени площи, специфични зелени площи и паркове със специално предназначение, 3 зони включват лесопаркови територии, една зона включва

Природен парк „Витоша” на обща площ 111 192 дка, парк „Панчарево-Кокаляне” и лесопарк „Побит камък” – за поддържане е включена приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете - 12 090 дка, 12 зони включват зелени площи към транспортни магистрали – прилежащи и средни ивици, транспортни възли и кръстовища и 24 зони включват дървесни насаждения с териториален обхват по границите на 24-те районните администрации.

В мотивите за прекратяване на процедура се посочва, че при обявяването на процедурата е посочен един общ CPV код, без да са посочени кодове за отделните видове дейности, включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката. За част от дейностите, обхванати от предмет на отделните обособени позиции от поръчката, би могло да съществува определена възможност, същите да не попадат в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, като запазени за специализирани предприятия и хора с увреждания.

Според възложителя на поръчката - зам.-кмета Мария Бояджийска, това съставлява неяснота, която към настоящия момент не може да бъде отстранена, без това да промени условията, при които е открита процедурата, което налага нейното прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Решението за прекратяване на поръчката е излязло на 24 февруари.

Информация: Фокус

Публикувано на 26.11.2016 г.    

Последни публикации

АБВ България

Кандидатът на ПП АБВ за кмет на Златица Магдалена Иванова представи листата за общински съветници пред съгражданите си

АБВ България

Кандидатът за СОС Явор Цаков пред телевизия „Европа“: АБВ е чувствителна към проблемите на хората в София. Градът има нужда от нов тип управление

АБВ България

Здравко Златаров, АБВ – Тунджа пред "Фокус": Ще работим за запазване на училищата и осигуряване на здравна помощ във всяко село на общината

АБВ България

Кандидати за общински съветници от АБВ се срещнаха с екипа на Ямболската търговско-промишлена палата

АБВ България

Йордан Милков, кандидат за кмет на АБВ: Ямбол има бъдеще, ако образованието и високите технологии са приоритет


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Силистра

Представители на АБВ в Силистра поднесоха цветя на паметника на Апостола

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни