Столична община прекрати обществена поръчка за озеленяване и поддръжка на парковете за близо 28 млн. лв.

Facebook Twitter

Столична община прекрати обществена поръчка за озеленяване и поддръжка на парковете на стойност 27 900 826 лв. без ДДС. Това сочи справка на сайта на Агенцията по обществени поръчки. Поръчката е била за поддръжка на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървесни насаждения за периода от 2016 до края на 2019 г.

Обектите са разпределени в 62 зони от които 38 зони на обща приблизителна площ 22 251 дка в т.ч. 12 090 дка обекти от 26-та зона - основни центрове в ПП Витоша. Площите на отделните зони са различни от 50 дка за централни градски градини до 2 400 дка за лесопаркове. От тези зони 22 включват паркове, градини, зелени площи, специфични зелени площи и паркове със специално предназначение, 3 зони включват лесопаркови територии, една зона включва

Природен парк „Витоша” на обща площ 111 192 дка, парк „Панчарево-Кокаляне” и лесопарк „Побит камък” – за поддържане е включена приблизителната площ на основните центрове на Витоша и лесопарковете - 12 090 дка, 12 зони включват зелени площи към транспортни магистрали – прилежащи и средни ивици, транспортни възли и кръстовища и 24 зони включват дървесни насаждения с териториален обхват по границите на 24-те районните администрации.

В мотивите за прекратяване на процедура се посочва, че при обявяването на процедурата е посочен един общ CPV код, без да са посочени кодове за отделните видове дейности, включени в предмета на съответната обособена позиция от поръчката. За част от дейностите, обхванати от предмет на отделните обособени позиции от поръчката, би могло да съществува определена възможност, същите да не попадат в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, като запазени за специализирани предприятия и хора с увреждания.

Според възложителя на поръчката - зам.-кмета Мария Бояджийска, това съставлява неяснота, която към настоящия момент не може да бъде отстранена, без това да промени условията, при които е открита процедурата, което налага нейното прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Решението за прекратяване на поръчката е излязло на 24 февруари.

Информация: Фокус

Публикувано на 26.11.2016 г.    

Последни публикации

АБВ България

Издават в Плевен пощенска марка с творба на академик Светлин Русев

АБВ България

Любомира Ганчева: ПП АБВ ще се бори за повече държава във всяка община и край на забравените от Бога и Бойко населени места

АБВ България

ПП АБВ настоява за незабавен мораториум върху сделката за новите самолети, организира дискусия за ВВС

АБВ България

ПП АБВ ще се регистрира самостоятелно за участие в местния вот

АБВ България

НАЦИОНАЛНИ ПОСЛАНИЯ НА ПП АБВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“


ABV Anketi

АБВ Региони

гр. Смолян

ПП АБВ с нова структура в град Неделино

гр. Кюстендил

АБВ в Общинския съвет в Кюстендил

гр. Кюстендил

Ангел Ангелов: Надявам се да сме вносители на добри предложения за Кюстендил
© ПП АБВ 2018 г. - всички права запазени | Условия за ползване и защита на личните данни