Александър Милушев

Александър Милушев е един от видните деятели на читалищната дейност в града.

Като приоритети посочва именно развитието на културата и по точно Народните читалища. Тази уникална българска и единствено българска рожба, призната от ЮНЕСКО за уникална, днес е забравена от управляващите.

Читалищата трябва да станат държавна дейност, а не да съществуват под формата на НПО. В малките насели места няма църкви поради комунистическото наследство, затварят се училища, поради географския срив и останаха единствено читалищата, които да поддържат огънчето на българщината. Те са единствените стожери на българското нематериално наследство, запазвайки още живи българските обичаи и традиции. Обикновено читалищата се състоят от библиотека и клуб по интереси, където се развиват най-различни дейности от любителски школи по музика, танци, спорт, чужди езици, театър, литературни четения, отбелязване на обществено значими събития за града, празници, конференции и градски събрания. Те трябва да бъдат финансирани подобаващо. Не може за една субсидирана бройка в читалище да се дава по 11 000 лв. срещу 20 000 за регионалните библиотеки и музеи. Не може те да се дофинансират на разгърната площ, а на читалище нищо, защото са общинска собственост. В Министерство на културата няма нито една програма за подпомагане на народните читалища – това трябва да се промени! Да се освободят читалищата от данък сгради и такса смет, които са непосилни на тях при това им финансиране.

Александър Милушев