д-р Николай Бекяров

д-р Николай Александров Бекяров е роден на 7 април 1977г. в гр. Варна. Завършва ПМГ „Иван Вазов“ гр. Добрич през 1996г. Отслужва военната си служба през декември 1997г. Завършва магистърска степен по медицина през 2004г., през 2015г. придобива магистърска степен по, „Здравен мениджмънт“, а през 2016г. придобива специалност по Нервни болести  към МУ Варна. Работи от 18 години в болнична и извънболнична помощ. Кореняк и потомствен невролог. Радетел за Добруджа. Семеен с две деца.

Основни акценти в програмата:

1.Възстановяване на държавността и укрепване на институциите.

2.Икономическа възраждане, нова данъчна и социална политика.

3.Достъпно модерно здравеопазване.

  • Разработване и въвеждане на нов модел на здравна система, в който здравето не е стока, а болниците не са места за търговия, а пациентите не са клиенти;
  • Всеобхватна реформа за значително подобряване на звеното „Спешна помощ“
  • Акцент върху доболничната помощ особено в малките населени места;

Реорганизация на болничната помощ;

д-р Николай Александров Бекяров