д-р Пламена Заячка

Пламена Заячка е д-р по културология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;. Завършва две магистратури, първата „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика“ в СУ и „Политики и управление на ЕС“ в Брюкселския свободен университет, където защитава магистърска теза на тема „Защита на националните интереси в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност в ЕС”. През 2015 г. получава покана да запише докторантура в Брюксел, но избира да се върне в България и да пише дисертацията си тук. Председател е на АБВ-Младежи и член на ръководството на АБВ. Работи в сферата на опазването на културното наследство и има множество публикации в български и чуждестранни издания, по проблематиката.

Нейни приоритети са:

– Укрепване на държавността, чрез Президентска република и стимулиране на гражданското участие и контрол върху политиката!

– Възраждане на духовността на българската нация, чрез приемане на стратегия за развитие на културата и увеличаване на бюджетните средства за образование до 5% от БВП и до 1% за култура.

– Нов подход на управление на културното наследство и развитие на потенциала на България като туристическа страна.