Тянко Аракчиев

Тянко Аракчиев е 59 години от Хасково,  магистър Обществен ред и сигурност Варненския свободен университет, бил е служител на МВР до 2013 година, след което е пенсионер. От тогава досега се занимава със земеделие и познава много добре проблемите в сектора.

Ако влезе в парламента ще е бори за:

  • подпомагане на малките и средни фамилни ферми за производство на плодове и зеленчуци, защото до сега подпомагането на плодове и зеленчуци е едва 2.5 процента от себестойноста а на житните култури този процент е 40. Това е ниша за земеделски бизнес на млади семейства и ако правилно се подпомага ще се върнат на пазара качествените българки плодове и зеленчуци.
Тянко Аракчиев