Манифест на ПП АБВ

Манифест ПП АБВ

АБВ лого

Увод на манифест ПП АБВ

През последните десетилетия България изпадна в огромна управленска и духовна криза. Държавата абдикира от свои ключови роли и задължения и в момента сме жертва на:

 • Икономически застой и безпътица;
 • Приватизация на сигурността;
 • Здравеопазване, при което здравето се превърна в скъпоструваща стока, лукс за мнозина;
 • Клинична смърт на българското село;
 • Отровна атмосфера на политическа криза и апатия;
 • Духовна нищета

Причината за всичко това е РАЗПАДЪТ НА ДЪРЖАВНОСТТА.

За сегашната политическа и олигархична върхушка е изгодно да нямаме държава, да няма правила, да няма работещи системи, събитията да са резултат от „връзки и контакти“ и ръчен режим на управление, а всяко решение да се изменя, оставяйки усещането за безпринципност и безпътица. Липсата на национални цели и идеали ни доведе до тържество на апатията и посредствеността.

НИЕ от АБВ се противопоставяме на ТОЗИ порочен модел на управление, за да върнем на гражданите контрола върху политиката и властта, за да установим отговорно управление и институции, служещи на хората.

БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ МИНАВА ПРЕЗ БИТКА ЗА:

СИЛНА ДЪРЖАВА, ПРОСПЕРИРАЩА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ЗА ВСИЧКИ

НИЕ от АБВ предлагаме 5 основни цели

Битката за възстановяване на държавността в България минава задължително през обръщане към позабравените принципи на солидарността, социалната справедливост и родолюбието. Тя започва с разговор за бъдещето, а не за миналото, минава през стратегическата визия, а не през дребнотемието и мандатността в политиката.

Ние от АБВ ще работим и ще постигнем:

 • Възвръщане на икономическия и политически суверенитет на държавата
 • Национална доктрина, съответстваща на новите геополитически реалности
 • Защита и отстояване на правата на гражданите като основен стълб за демократичното развитие
 • Равноправни и икономически изгодни отношения с наши традиционни и нови партньори.
 • Гарантиране на защитата на българските граници
 • Съхраняване на териториалната цялост и единство на държавата чрез нова икономическа и социална политика на нови технологии, инвестиции, социални инструменти и агресивно нарастване на доходите
 • Премахване на  частните монополи и картели в икономиката и търговията и строг контрол върху държавните предприятия.
 • Сили за вътрешна сигурност, способни да възвърнат спокойствието и безопасността на всички български граждани
 • Справяне с битовата престъпност – първостепенен приоритет
 • Укрепване на въоръжените сили и органите на системата на националната сигурност
 • Реална децентрализация на властта в общините – финансова самостоятелност на общините и кметствата
 • Ново административно-териториално деление на региони, области, общини и кметства;
 • Въвеждане на второ равнище на самоуправление – деконцентрация на функции и властови ресурс от общини към райони и кметства;
 • Институционализиране на регионите като административно-териториални единици за икономическо развитие с важни обществени функции (образование, здравеопазване, култура, защита на населението);

България оглавява класации за висока бедност (в т.ч. и енергийна), висока смъртност и ниска раждаемост. Ако безработицата е сред най-ниските в ЕС, то най-големият проблем за България са „работещите бедни“.

Необходим е нов тип икономика, която да е високопродуктивна, с експортен потенциал, да произвежда стоки и услуги с висока добавена стойност. Тя би могла да създаде желаните работни места с достойно заплащане на труд, които ще задържат младите хора в страната. Този тип радикална промяна досега винаги се е случвала с помощта на държавата.

Ние от АБВ ще работим и ще постигнем:

 • Стимулиране на нов тип икономика
 • Създаване на държавен фонд за иновации и високотехнологични експортни производства, с начален капитал от 1 млрд. лева и цел да бъдат привлечени още до 500 млн. лева средства от частния сектор, включително с чужди инвестиции
 • Мораториум върху приватизацията и концесионирането на дейности/обекти, свързани с националната сигурност и с естествени монополи;
 • Модернизация и електронизация на публичните услуги посредством въвеждане на действащо електронно правителство;
 • Рязко намаляване на огромния брой регулаторни режими – регистрационни, разрешителни и лицензионни.
 • Нова данъчна политика с диференциран ДДС за стоки от първа необходимост и необлагаем минимум за всеки до нивото на минималната работна заплата – ефективни мерки за борба с бедността
 • Условия, сравними със средно европейските, за отглеждане на деца за обществено отговорните и работещи родители
 • Безплатни детски ясли и градини за всички;
 • Държавни стимули за всяко второ и трето дете в условията на „отговорно родителство“;
 • Безплатни учебници и учебни помагала по държавните стандарти за всички ученици до завършване на средно образование.
 • Пенсии, които осигуряват достоен живот
 • Преизчисляване на всички пенсии за стаж и възраст към осъвременен осигурителен доход;
 • Увеличаване на тавана на пенсиите;
 • Увеличаване на максималния осигурителен доход до 4000 лв. за 4 години.
 • Увеличаване и подобряване на социалните услуги за възрастните и хората с увреждания – домове, дневни центрове, асистенти.
 • Цялостна промяна в политиката към хората с увреждане
 • Насочване на финансовите ресурси към най-нуждаещите се и премахване на злоупотребите;
 • Изместване на акцент от % инвалидност към оценка на възможности;
 • Насърчаване на хората с увреждания в активна възраст да упражняват труд, съобразно възможностите си чрез специални програми;

Енергетиката и ядрената енергетика в частност има и важни геополитически и геостратегически измерения. В единия случай сме част от ядрения клуб, който държи енергийната си сигурност, а и тази на съседите си, в собствените си ръце, а в другия, ние сме не субект на съдбата си, а просто част от декора.

Ние от АБВ ще работим и ще постигнем:

 • Предприемане на незабавни конкретни стъпки за реализация на големите енергийни проекти, в това число АЕЦ „Белене“ и втора тръба на „Турски поток“, с ключовото участие на държавата.

Те трябва да бъдат реализирани в името на:
– енергийна независимост 
– национална сигурност 
– високотехнологична икономика

– работни места с достойно заплащане на труд

 • Ние от АБВ казахме достатъчно ясно „НЕ на двойните стандарти!

Не може европейските политици да заявяват, че виждат „Северен поток“ като икономически проект, а за нас „Южен поток“ да е политика и зависимост! Политика е да гарантираш евтина енергия за своя народ.

 • За нас от АБВ диверсификацията на пазара на природен газ е изключително нужна. И все пак, колкото и да е важна диверсификацията,  по-важен е интересът на хората, а това е свързано с цената на този природен ресурс! Трябва ясно и категорично да се казва, че България има най-евтината доставна цена на газ в Европа, и то в момента!

Моделът и досегашните практики в земеделието убиват българското село, природа и бъдеще! Спасението и съживяването на българското село е жизнено необходимо, не поради носталгия, а поради заплаха за нашето съществуване.

България е единствената държава в ЕС с равни субсидии за всякакъв вид земеделие. И понеже „лозето не иска молитва, а иска мотика“

Ние от АБВ ще работим за нова политика в земеделието и горите и ще постигнем:

 • Диверсификация на субсидирането. Експортът на зърно и суровина няма да се субсидира.
 • Субсидии само за земеделци и фермери, чиято суровина преминава ПОНЕ ЕДНА ПЪРВИЧНА ПРЕРАБОТКА В БЪЛГАРИЯ.
 • Финансово, нормативно и административно стимулиране с цел значително нарастване на производството и реализацията на български зеленчуци и плодове. Възстановяване и развитие на традиционни производства и биоземеделието в селските райони – билкарство, етерични култури, пчеларство, бубарство и др.
 • Нормативно, административно, кредитно и данъчно подпомагане на кооперациите на производители и фермери за общо производство и доставки. Издигане ролята на общините в гарант за обединение на местните производители в кооперации и регионални браншови структури.
 • Държавни инвестиции в земеделска и горска инфраструктура
 • Самостоятелно държавно горско ведомство и нова горска политика.
 • Възстановяване на статута на Националната ветеринарномедицинска служба, като Държавна агенция извън БАБХ.

България е на челно място по смъртност в резултат на рак, инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. По данни на Евростат за 2016 г. 42% от смъртните случаи у нас са реализирани в резултат на пороци на здравната система и е можело да бъдат предотвратени.

Моделът на здравеопазване, въведен през 1999 год., доведе до това, че нито ползвателите, нито изпълнителите, нито финансиращите органи на здравната система са доволни от състоянието й. Вярваме, че повече от всякога е нужна цялостна промяна в системата на здравеопазването.

Здравеопазване.

Ние от АБВ ще работим и ще постигнем:

 • Нов модел на здравна система, в който здравето не е стока, болниците не са търговци, а пациентите – клиенти. Модел, който е:
 • Приет с консенсус след предварително прозрачно и широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни.
 • Без шокови реформи и стрес за пациенти и лекари.
 • Намаляване до минимум на здравно неосигурените лица
 • Създаване на законови пречки и контрол върху спазването им, с цел предотвратяване укриването на здравните вноски, прозрачност и публичен контрол при изразходване на средствата от страна на НЗОК;
 • Адекватно здравно осигуряване на лицата, подлежащи на осигуряване, от страна на държавата.
 • Реформа или значително подобряване на звено „Бърза помощ”
 • Акцент върху доболничната помощ
 • Профилактика сред рискови групи – най-сигурният и бърз инструмент за намаляване на смъртните случаи, увеличаване на продължителността на живот и финансова полза за здравеопазването;
 • Достъпност  на първичната и специализирана доболнична помощ;
 • Отпадане на лимитите за консултации със специалист и рутинни изследвания.
 • Организация на болничната помощ
 • Въвеждане на задължителна здравна карта и електронно досие;
 • Преобразуване на болниците от търговски дружества в специална категория юридически лица – лечебни заведения;
 • Строги унифицирани критерии за сключване на договор с НЗОК и използване на обществените фондове.
 • Лекарствена политика
 • Въвеждане на диференцирани ставки на ДДС за медикаменти и медицински консумативи;
 • Създаване на централизирани търгове за скъпоструващи медикаменти и консумативи;
 • Изработване на критерии за прилагане на прогенерична политика за всички лечебни заведения, финансирани от НЗОК;
 • Създаване на ефективни механизми за препятстване на реекспорта на дефицитни медикаменти.

Образование

Ние от АБВ ще работим и ще постигнем:

 • Увеличаване на бюджетните средства за образование до 5% от БВП и до 1% за  култура- до 2030г.
 • Повишаване качеството на образованието чрез иновативни интегрирани учебни планове и програми и обвързване с потребностите на пазара на труда

Училищно и гимназиално образование: да развива грамотни и творчески мислещи личности чрез:

 • До 2025г. предучилищното образование трябва да стане задължително и безплатно
 • Намаляване броя на отпадналите от училище деца, особено сред децата, лишени от родителски грижи;
 • Възстановяване на средното професионално образование и ускорено развитие на дуалното обучение;
 • Създаване на система за непрекъсната квалификация на учителите, свързана със заплащането на труда им;
 • Промяна във финансирането на училищата – отпадане на принципа „парите следват ученика“;
 • Разширяване на прилагането на цифровите технологии в учебния процес;
 • Насърчаване и развитие на извънкласните дейности;
 • Спешни мерки за подобряване на дисциплината в училищата и борба с агресията

Висше образование

Обвързване на следването с нуждите на икономиката

 • Финансирането на всяко ВУ през 2021г .трябва да бъде 50% на базата на броя на студентите и 50% на базата на критериите за качество така, че добре работещите ВУ общо да увеличат субсидирането с 50% към днешна база;
 • В бюджетните субсидии да се предвиждат достатъчно средства за капиталови разходи и обновяване на базата;
 • Държавните субсидии трябва да позволяват самите ВУ да създават критерии, по които допълнителното финансово стимулиране на добрите преподаватели  да бъде категорично разграничено от това на посредствените преподаватели;
 • Стимулиране на университетите, които имат научна дейност и подготвят магистри и доктори; за тази цел НАОА трябва да повиши нивото на своята дейност и да преосмисли начина, по който прави акредитациите.
Визия на АБВ

Ние нямаме самочувствието да сме единствената алтернатива в и за България, защото алтернативите винаги са повече от една.

Мисия на АБВ

Нашата мисия и амбиция е да работим по горепосочените принципи, за да покажем, че е възможно в България да се прави нов тип политика.

Свали манифеста на пп АБВ