Направи дарение

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Набирателна сметка

Предварително Ви благодарим, че сте решили да дарите средства към ПП АБВ.

Информация за сметката
Банка: Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG83STSA93000021994510
Получател: ПП АБВ
Основание: Дарение

Искаш да бъдеш част от промяната?
Сега е момента да станеш един от нас!