Стани член на ПП АБВ

Ръководство на ПП АБВ

АБВ лого

Бъди част от ПП АБВ

Регистрация

Регистрация за членство в ПП АБВ

Ако попълвате формата чрез устройство, което не е с тъч скрийн, можете да не подписвате формата. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви насочим към най - близката структура, която да Ви съдейства за полагането на подписа.
1. С попълването на настоящата РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА ДЕКЛАРИРАМ регистрацията си в политическа партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане);

2. Декларирам, че съм навършил пълнолетие;

3. Декларирам, че не съм поставен под запрещение;

4. Декларирам, че не съм осъждан за престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. Декларирам, че въведените данни във формата за регистрация отговарят на моите лични данни по лична карта.

6. Декларирам, че не съм член на друга политическа партия или организация свързана с такава.

7. Декларирам, че по време на членството ми и след приключването му, информацията станала ми известна, ще бъде пазена в строга конфиденциалност и нямам никакво право да я разпространявам под каквато и да е форма.

8. Декларирам, че ще спазвам добрите нрави и ще следвам принципите на Политиката и Манифеста на ПП АБВ.

9. Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.


{Име|text_2_3} {Фамилия|text_2_4}

Формата е изпратена успешно!

Ще се свържем с Вас възможно най-скоро на посочения от Вас телефон: {Телефонен номер|phone_2_7}

Визия на АБВ

Ние нямаме самочувствието да сме единствената алтернатива в и за България, защото алтернативите винаги са повече от една.

Мисия на АБВ

Нашата мисия и амбиция е да работим по горепосочените принципи, за да покажем, че е възможно в България да се прави нов тип политика.

Искаш да бъдеш част от промяната?
Сега е момента да станеш един от нас!