Устав на ПП АБВ

Устав на ПП АБВ

АБВ лого

Устав на ПП АБВ
(Алтернатива за Българско Възраждане)

УСТАВ НА ПП АБВ 2014 г.

УСТАВ НА ПП АБВ 2016 г.

УСТАВ НА ПП АБВ 2018 г.

Визия на АБВ

Ние нямаме самочувствието да сме единствената алтернатива в и за България, защото алтернативите винаги са повече от една.

Мисия на АБВ

Нашата мисия и амбиция е да работим по горепосочените принципи, за да покажем, че е възможно в България да се прави нов тип политика.

Свали устава на пп АБВ