Листа Плевен

 1. Веселин Веселинов Плачков
 2. Красимир Франчешков  Грунчев
 3. Марлена Петрова Цанкова
 4. Стилиана Ружкова Иванова
 5. Аня Стефанова Михова
 6. Никола Цветанов Йорданов
 7. Ваньо Петров Пейчев
 8. Михаил Петков Блъсков
 9. Ирена Иванова Михайлова
 10. Румен Петков Банчев
 11. Елеонора Ангелова Йоткова
 12. Тихомир Христов Тодоров
 13. Валенто Александров Василев