Листа София

 1. Атанас Мангъров
 2. Данко Радославов Калапиш
 3. Румен Димов Дечев
 4. Николай Венков Наков
 5. Ивета Стефанова Асенова
 6. Ерика Симеонова Симеонова
 7. Людмила Борисова Найденова
 8. Пресиян Данчев Петров
 9. Поля Владова Статкова
 10. Борис Петров Гигов
 11. Венцислава Василева Станковска
 12. Стефан Михайлов Францов
 13. Татяна Костадинова Влахова