Листа Търговище

  1. Жельо Папазов
  2. Ивайло Първанов
  3. Венцислав Илиев
  4. Йордан Костов
  5. Цветина Иванова
  6. Асен Чатов
  7. Милен Манев
  8. Светослав Иванов