Новини от ПП АБВ

ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО – КАКВО УСПЯХМЕ И КАКВО НЕ УСПЯХМЕ

от в ПП АБВ Новини 17/01/2016

Позиция на Националния съвет на ПП АБВ относно управлението и участието на АБВ в него

1.
ПП АБВ се включи в управлението на страната след парламентарните избори през 2014. Това не бе заради изкушенията на властта, а осъзнато поета отговорност. Вотът на българските избиратели създаде силно фрагментиран парламент, в който липсваше ясно идеологическо мнозинство. Алтернативата беше нови предсрочни избори. АБВ пое своята отговорност и дадохме своя принос за политическото стабилизиране на България и за провеждането на очаквани от българските граждани промени.
Съзнавахме рисковете, които поемаме. Като партия от лявата част на политическия спектър, ние последвахме необходимия пример на съставяне на коалиции между идейни опоненти в ЕС и договорихме подробна политическа декларация, която е в основата на правителствената програма. ПП АБВ очерта ясно периметъра на своите отговорности в изпълнителната власт. Същевременно Парламентарната група на АБВ запази своята самостоятелност да следва предизборните ангажименти на партията, включително когато по тях няма политическо съгласие в Политическата декларация.
2.
През изминалата година АБВ се стремеше до изпълнява своята мисия и отговорности в изпълнителната власт. По наша инициатива и ръководство беше извършена пенсионната реформа, която създаде предпоставки за повече сигурност, стабилност и перспективи за увеличаване на пенсионните плащания. Значително променихме плащанията за отглеждане на деца, като разширихме обхвата, увеличихме сумите и въведохме действени механизми за стимулиране на отговорното родителство и против злоупотребите. Оказвахме непрекъснат натиск за увеличаване на доходите от труд, в резултат на което минималната работна заплата беше увеличена от 340 на 420 лева. Увеличени бяха с 10% заплатите на работниците в социалната сфера, на учителите, на работещи в сферата на културата. По данни на Евростат през 2015 г. България е на първо място в ЕС по ръст на работните заплати. Предприехме успешни мерки за намаляване на безработицата – за 2015 г. България е втора в ЕС по темп на намаляване на безработицата. Насочихме се с приоритет към младите, хората в предпенсионна възраст и трайно безработните. През 2015 г. бяха създадени над 40 000 нови работни места, като броят на работещите за първи път след 2008 г. надмина 3 милиона души. АБВ беше двигателят на изработването на стратегия за развитие на слабо развитите региони. Следва тази стратегия да бъде адекватно финансирана с обособен в държавния бюджет ресурс.
3.
Парламентарната група на АБВ трайно утвърди своя авторитет с активност, принципност и политическа предвидимост. Народните представители от АБВ внесоха 32 законопроекта, 4 декларации и над 50 проекта за решение. През 2015 г. те зададоха 128 въпроса и 15 питания към представители на правителството от парламентарната трибуна. Само през последната сесия на Народното събрание, депутатите от ПГ на АБВ са задали 69 въпроса и 3 питания към представители на правителството, с което групата се нарежда на трето място по активност на парламентарния контрол.
Парламентарната група беше водеща при приемането на социалните реформи. Тя изигра решаваща роля за намиране на внушително парламентарно мнозинство за промените в конституцията, с които се даде началото на съдебната реформа. Макар и да остана нереализирана засега, ПГ на АБВ убедително защити промяната в Закона за допитването до народа, за да увеличи възможностите за референдуми. Депутатите от АБВ защитиха принципни позиции при гласуването на законодателния пакет в сектор „Сигурност“.
4.
Същевременно през отминалата година управляваща коалиция забави или не изпълни редица свои ангажименти. Въпреки ръста, не бяха взети видими мерки за промяна в структурата на българската икономика. Равнището на иновации остава ниско, производителността и конкурентоспособността остават незадоволителни. В областта на енергетиката бяха предприети някои мерки за оздравяване на системата, но липсват действия за стратегическо развитие на българската енергетика и използване на геостратегическите предимства на страната. Продължи тенденцията за ранно отпадане от училище, промените във висшето образование не показват ясна концепция за повишаване на неговото качество. Не бяха създадени ефективни механизми за насърчаване на научните изследвания. В здравеопазването продължава да намалява качеството и достъпността на здравните услуги.
В сферата за сигурност правителството се сблъсква със заварени и нови проблеми. Няма видимо намаление на битовата престъпност. Системата на отбраната се превърна в един от основните проблеми – както в кадрово, така и в технологично отношение. Това се случва на фона на качествено променяща се външна среда, което създава все повече рискове за сигурността, на които не се дава адекватен отговор. Във външнополитически план страната ни затъва в безличие. Българската външна политика продължава да следва решения, при вземането на които ние присъстваме, но не участваме. Липсват ярки политически цели, инициативи и желание да се мобилизират всички способности на страната ни.
Допълнително през изминалата година се натрупаха и няколко проблема, свързани с политическото поведение и коалиционната култура. Политическото високомерие, проявено при гласувания в парламента на държавния дълг, на бюджета за 2016 г., при внасянето на проектите за помени в конституцията и на закон за борба с корупцията доведоха до напрежение и сътресения в коалиционния формат.
5.
След година управление е време АБВ да направи по-цялостни изводи и равносметка на своето участие във властта. Макар и реализмът да изискваше до подкрепим създаването на правителство и да повлияем чрез нашето участие на правителствената политика, постигнатото не ни удовлетворява. Ние положихме максимални усилия не само за изпълнение на своите ангажименти, но и за налагане на стила на диалог и съгласие, но много има какво да се желае за категоричното открояване и отстояване на нашите позиции в публичните дебати в обществото, както и открояване на нашата идейна и политическа идентичност в нестандартната позиция на партньор и същевременно коректив в управлението.
Днес България се намира в значително променена ситуация, в сравнение с времето на съставяне на правителство. Нещо повече, съществуват качествено нови рискове и опасности. Те се обуславят от невиждания поток от бежанци към Европа и недостатъчно адекватната реакция на ЕС, от променената геополитическа среда, действията на ДАЕШ (Ислямска държава), напрежението между Русия и Турция, приближаването на горещите конфликти до българската територия. Тези негативни, рискови процеси засягат пряко България и политическите партии трябва да отговорят адекватно. Въпросите, свързани с националната сигурност, със сигурността на гражданите и с позициите на България в международните отношения придобиват приоритетен характер и значение.
Новите заплахи за националната сигурност са изключително сериозни и налагат на политическите партии да загърбят различията и да потърсят националното съгласие. Стабилността на държавата днес не се определя от престоя на правителството или от механичния сбор на гласове в НС, а от социалния фактор – чувството на гражданите за стабилност, доверието, усещането, че институциите си вършат работата и убедително защитават обществения интерес.
6.
Новата политическа ситуация, както и появилите се през изминалата година проблеми, поставят бъдещото участие на АБВ в управлението, а и съдбата на самото управление, в зависимост от решимостта и способността то да отговори на стратегическите рискове и предизвикателства пред страната. Доколкото понастоящем мнозинството в парламента зависи от гласовете на АБВ, политическа партия АБВ е готова да положи максимални усилия, за да осигури стабилност и работеща изпълнителна власт в България. Другото би било безотговорно и би имало непредвидими последици. Но нашето участие няма да бъде безусловно, а резултат от реалистичен анализ на ситуацията и процесите, които се развиват.
Ние ще направим и всичко възможно правителството да се заеме енергично с изпълнение на ангажиментите, които са разписани в политическата декларация и правителствената програма. Същевременно ще настояваме за търсене на максимално политическо съгласие и приоритетна работа за укрепване на националната сигурност и сигурността на гражданите. Ще изискваме външната политика на България да стане по-видима, да не допуска каквато и да било намеса на съседни или други страни във вътрешнополитическите процеси, за нормализиране на отношенията на ЕС и НАТО с Русия, включително прекратяване на взаимните санкции и създаване на общ фронт срещу терористичната заплаха.
Всичко това е безспорно по-добрият вариант от поредните предсрочни избори и липсата на посока на движение в продължение на месеци. Опасностите от подобен сценарий се подсилват от растящите рискове от международната среда.
7.
Поддържането на правителството обаче преминава през преоценка на неговата работа. Изпълнителната власт трябва значително да активизира своите усилия за постигане на поставените цели. Резултатите следва да бъдат бързи и видими. Ние сме готови да потърсим всички резерви за ефективна работа на правителството. Наред с нарасналото значение на политиките, свързани с националната сигурност и външната политика, ПП АБВ ще настоява за:
решителни действия за продължаване на реформата в съдебната система и борбата с корупцията;
приемане на стратегия за развитие на енергетиката, която да съдържа ангажименти по големите енергийни проекти, включително по-нататъшно развитие на ядрената енергетика;
приемане на стратегия за развитие на българското земеделие;
отговорното и прозрачно изразходване на средства от държавния дълг;
промени във висшето образование във връзка с неговата приложимост на европейския пазар на труда;
създаване на инвестиционен фонд за развитие на българската икономика по примера на плана „Юнкер“ на ЕС, за мобилизиране на всички средства за ускоряване на икономическия растеж.
Специален приоритет на ПП АБВ ще бъдат въпросите, свързани с демографията. Това е дългосрочна политика, фокус на всички останали политики, на която правителството следва да обърне особено внимание, включително с финансов ресурс.
ПП АБВ настоява за подобряване на работата на Съвета за развитие, в който се съгласуват коалиционните политики. Той трябва да направи преглед на изпълнението на политическата декларация и програмата на правителството и да ускорят сроковете за изпълнение. Ние настоятелно призоваваме политическите партии, които подкрепят мнозинството да забравят политическото високомерие и да търсят съгласие по всички важни политики. Опозиционните политически партии също имат своята отговорност и тя не може да се свежда до отхвърляне на всяко предложение. Българските граждани имат нужда от консолидация около важни приоритети и национални цели. Отговорност за това носят както управляващите, така и опозицията.

16 януари, 2016 г.

Пресцентър на ПП АБВ

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *